خط سوم

آن خط سوم منم

خط سوم

آن خط سوم منم

گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم: تفسیر ما چنان است که می‌دانید. نی از محمد! و نی از خدا! این «من» نیز منکر می‌شود مرا. می‌گویمش: چون منکری، رها کن، برو. ما را چه صداع (دردسر) می‌دهی؟ می‌گوید: نی. نروم! سخن من فهم نمی‌کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر ... یکی را هم او خواندی هم غیر او ... یکی نه او خواندی نه غیر او. آن خط سوم منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «مطالب کوتاه و مفید» ثبت شده است

در این نوشتار هشت عامل مهم و زیربنایی برای موفقیت در هر کاری را به اختصار حضور خواننده گرامی عرض می‌کنم. باشد که همه بتوانیم این موارد را در زندگی خود پیاده کنیم و به موفقیت های عظیم برسیم

۱. عامل نخست اشتیاق و علاقه شدید است. کاری که می‌خواهید در آن موفق شوید باید آنچنان اشتیاقی در وجود شما بوجود آورد که حتی حاضر باشید به صورت مجانی آن را انجام دهید. 

۲. سخت کار کنید. برای رسیدن به موفقیت باید کار کرد. کار، کار، کار و باز هم کار به همین سادگی (البته گفتنش راحته)

۳. آنقدر تمرین کنید و آنقدر آموزش ببینید تا به درجه‌ای عالی از مهارت برسید. به عبارتی در کار خود استاد شوید

۴. تنها بر یک کار تمرکز کنید. عادت کرده ایم که در آن واحد با انجام چند کار به چند هدف مختلف برسیم که معمولا هم به هیچکدام نمی‌رسیم. 

۵. خود را هل بدهید. جسمی و روحی از هر محرکی که می‌توانید استفاده کنید تا به جلو پیش بروید. برخی می‌گویند که مادر اصلا به همین خاطر اختراع! شده است که ما را به پیش براند. خجالت ها و تردیدها را از درونتان دور بریزید

۶. به دیگران چیزی با ارزش بدهید. هر چه کاری که می‌کنید و به دیگران ارائه می‌دهید ارزشمندتر باشد موفقیت شما بزرگتر خواهد بود

۷. گوش دهید، کنجاو باشید، سوال کنید، مسئله حل کنید، و بین همه اینها ارتباطی برقرار کنید تا بتوانید ایده ای مخصوص به خود و برای کار خود داشته باشید. مثلا ایده بیل گیتس راه اندازی اولین نرم افزار میکرو کامپیوترها بود

۸. سماجت به خرج دهید. زود میدان را خالی نکنید. از شکست‌ها پل بسازید و فقط رو به جلو حرکت کنید